CERIO智鼎【IW-100 A1】eXtreme 11n/ac 2.4/5Ghz 2x2 功能型嵌入式PoE無線基地台 (100mW)

2,900 ~ 3,290
CERIO智鼎【IW-100 A1】eXtreme 11n/ac 2.4/5Ghz 2x2 功能型嵌入式PoE無線基地台 (100mW)

共找出 4 件同款商品

  1. CERIO智鼎【IW-100 A1】eXtreme 11n/ac 2.4/5Ghz 2x2 功能型嵌入式PoE無線基地台 (100mW)

    Pchome商店街

    CERIO智鼎【IW-100 A1】eXtreme 11n/ac 2.4/5Ghz 2x2 功能型嵌入式PoE無線基地台 (100mW)
    最便宜
    2,900
  2. CERIO智鼎【IW-100 A1】eXtreme 11n/ac 2.4/5Ghz 2x2 功能型嵌入式PoE無線基地台 (100mW)

    PChome線上購物

    CERIO智鼎【IW-100 A1】eXtreme 11n/ac 2.4/5Ghz 2x2 功能型嵌入式PoE無線基地台 (100mW)
    2,900
  3. 24hr到貨
    CERIO智鼎【IW-100 A1】eXtreme 11n/ac 2.4/5Ghz 2x2 功能型嵌入式PoE無線基地台 (100mW)

    PChome24h購物

    CERIO智鼎【IW-100 A1】eXtreme 11n/ac 2.4/5Ghz 2x2 功能型嵌入式PoE無線基地台 (100mW)
    2,900
  4. CERIO IW-100GX-N eXtreme11n 150Mbps 功能型嵌入式 PoE 無線基地台

    Yahoo奇摩超級商城

    CERIO IW-100GX-N eXtreme11n 150Mbps 功能型嵌入式 PoE 無線基地台
    3,290

分類瀏覽

  1. 電腦/周邊
  2. 手機/智慧穿戴
  3. 相機/攝影
  4. 視聽/家電
  5. 美妝/保養
  6. 居家/家具
  7. 食品/特產
  8. 嬰幼/孕婦
  9. 服裝/鞋包
  10. 圖書/文具
  11. 運動/休閒
  12. 交通/旅遊
  13. 手錶/飾品
  14. 保健/護理
  15. 寵物/園藝